image

 

 บริษัท ตรีเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ตรีเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี  ๒๕๓๙ 

โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า ๓๕ ปี จากบริษัท 

สุริวงศ์กรุงเทพ เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งเป็นบริษัทครอบครัวที่ได้ถ่ายทอด 

และสั่งสมประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอันยาวนานนับสิบ ๆ ปี 

ด้วยการเติบโตจากหน่วยเล็กๆ ของธุรกิจภายในครอบครัวส่งผลดี 

และบ่มเพาะความพิถีพิถันในการก่อสร้าง

ความรู้เรื่องก่อสร้าง

ผลงานของเรา
โครงสร้างการบริหารงานที่วางแผนจากการกำหนดโครงสร้างองค์กรมาเป็นอย่างดี
 ช่วยเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งพร้อมจะทำให้เกิดคุณภาพงานที่มีประสิทธิภาพ
 
ติดต่อขายวัสดุก่อสร้าง
ฝากขายที่ดินกับเรา
สมัครงานออนไลน์
Powered by MakeWebEasy.com