โรงงาน

Last updated: 6 มี.ค. 2561  |  5332 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรงงาน

คำจำกัดความ

เป็นอาคารสถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้า หรือกำลังเทียบเท่า หรือใช้คนงงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆโรงงานมี 3 ประเภท

โรงงานประเภทที่ 1. ได้แก่โรงงานที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ทันที ตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน
โรงงานประเภทที่ 2. ได้แก่โรงงานจะต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน
โรงงานประเภทที่ 3. ได้แก่โรงงานที่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้

ข้อกำหนด

ที่ตั้งสภาพแวดล้อมลักษณะ อาคารและลักษณะภายในของโรงงาน

ห้าม..ตั้งโรงงานประเภทที่ 1 และโรงงานประเภทที่ 2 ในบริเวณดังต่อไปนี้
* บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถว
* ภายระยะ 50 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึงแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ห้าม...ตั้งโรงงานประเภทที่ 3 ในบริเวณดังต่อไปนี้
* บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถว
* ภายในระยะ 100 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา วัด หรือศาสนสถาน โรงพยาบาลโบราณสถาน และสถานที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึงแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โรงงานประเภทที่ 3 นอกจากห้ามตั้งในบริเวณตามที่กล่าวมาแล้วยังต้องอยู่ในทำเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอจะประกอบกิจการอุตสาหกรรม ตามขนาดและประเภทหรือชนิดของโรงงานโดยไม่อาจก่อให้เกิดอันตราย เหตุรำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย
ต้อง..ไม่ขัดผังเมืองกรุงเทพฯ และข้อบัญญัติกรุงเทพฯ เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

อาคารโรงงานต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. มั่นคงแข็งแรง เหมาะสมและมีบริเวณเพียงพอจะประกอบกิจการอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
2. มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยให้พื้นที่่ประตู หน้าต่าง และช่องลมรวมกัน โดยไม่นับที่ติดต่อระหว่างห้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ส่วนของพื้นที่ของห้อง หรือมีการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีต่อคนงาน 1 คน
3. มีประตูหรือทางออกให้พอกับจำนวนคนในโรงงานจะหลบหนีภัยออกไปได้ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉินขึ้นอย่างน้อย 2 แห่ง อยู่ห่างกันพอสมควรบานประตูเปิดออกได้ง่ายมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตรและสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร
4. บันไดต้องมั่นคงแข็งแรงมีลักษณะ ขนาด และจำนวนที่เหมาะสมกับอาคารโรงงาน และการประกอบกิจการอุตสาหกรรมนั้น ๆ ขั้นบันได
ต้องไม่ลื่นและมีช่วงระยะเท่ากันตลอดบันได และพื้นทางเดินที่อยู่สูงจากระดับพื้นตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้นไป ต้องมีราวที่มั่นคงแข็งแรง และเหมาะสม
5. ระยะดิ่งระหว่างพื้น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้